fons d’orfenesa

L’A.M.P.A gestiona un fons d’orfenesa la quota del qual és objecte de revisió anual. L’objectiu és que si cap alumne del centre té la desgràcia de perdre al pare, mare, tutor o tutora, que no es vegi obligat a canviar d’escola per manca de mitjans econòmics, D’aquesta manera, al marge dels recursos econòmics propis que tingui l’alumne, el fons d’orfenesa serveix per pagar el rebut mensual de l’escola, des del moment en que mor el progenitor fins que finalitzi els seus estudis al centre.